Neviete nájsť svoj predmet?

Uistite sa, že hľadáte v správnej kategórií alebo ho jednoducho vyhľadajte cez vyhľadávač predmetov (nižšie) podľa mena vyučujúceho, názvu, resp. skratky predmetu alebo číselného kódu.

Pokiaľ predmet nenachádzate ani tak, pravdepodobne ešte nebol sprístupnený alebo naopak, platnosť študentských prístupov k nemu už vypršala. Sledujte termíny sprístupnenia aktuálnych predmetov na domovskej stránke.