Neviete nájsť svoj predmet?

Uistite sa, že hľadáte v správnej kategórií.

Vyhľadajte svoj predmet aj cez vyhľadávač predmetov (nižšie) podľa mena vyučujúceho, názvu, resp. skratky predmetu alebo číselného kódu.

Pokiaľ predmet nenachádzate ani tak, pravdepodobne ešte nebol sprístupnený alebo naopak, platnosť študentských prístupov k nemu už vypršala. Sledujte termíny sprístupnenia aktuálnych predmetov na domovskej stránke.

Starostlivosť o zamestnancov

Najčastejšie otázky k písaniu bakalárskych či diplomových prác a k písaniu vôbec. Po prihlásení získava študent prístup na 3 mesiace. Po uplynutí členstva stačí opätovne kliknúť na tento predmet a obnoviť prístup na ďalšie 3 mesiace.