Vážení vyučujúci, vážení študenti!


Vitajte v pilotnej prevádzke našej novej platformy Moodle 3. Pre úvodný zápis do Vášho predmetu, využite prosím ponuku dostupných predmetov, ktorú po úspešnom prihlásení nájdete na domovskej stránke (priamo pod týmto oznamom) alebo v sekcií Kurzy (navigačná ponuka vľavo). Po úspešnom zápise už budete mať vaše predmety k dispozícií hneď po vstupe do systému.

Pre prihlásenie používate to isté užívateľské meno a heslo ako v prípade staršej verzie VŠM Moodlu
.Aj v novom systéme je vám k dispozícií náš IT Helpdesk, na ktorý sa môžete obrátiť nielen v prípade technických otázok či problémov, ale aj vašich osobných skúsenosti a podnetov k funkcionalite Moodle 3. Nakoľko sa jedná o pilotnú prevádzku, všetky aj tie najdetailnejšie pripomienky od vás ako užívateľov nám pomôžu nastaviť platformu k vašej maximálnej spokojnosti.

Za vašu ochotu a spoluprácu vám touto cestou vopred ďakujeme!

MOODLE MANUÁL PRE ŠTUDENTOV


Helpdesk: Peter Fraňa, pfrana@vsm.sk ; Miroslav Slivka, mslivka@vsm.sk